Tag: teatro dialettale

Home / teatro dialettale
Nu marite da truvà
Evento

Nu marite da truvà

Adattamento di Michele Ciulli da “Una figlia da maritare” di Stefano Palmucci